Učitelka: Děti, řekněte větu, co začíná slovem já. Pepíček: Já je… Učitelka: Pepíčku, neříká se já je, ale já jsem. Pepíček: Dokončení v tajence. Kód křížovky:220117