APALTARAÚJODKOPYAY
YSALHONŘEPÍKÍLORKP
AOSADAZIHLĚZNOOOLO
AGTDRÍNEČUMNDUMUYN
JNOHAPŘÍSLOVÍATPBÁ
DIIREIKÁOOĚKBOOIOŘ
ZBKŽDTŇOPSAMOBSUKE
EIDIÚKAONIAUSUTKAK
JŘČTYALAYVROKENICE
SMCOSSALTAEÍJLYMAY
LUOTOKOSZRCADLOVKA
IHĚAOBKAOADAOHÝBAČ
ANANMAKUTÚDMSPEHRH
AGTADODOERDTELICAH
OÍREEANTTLOSOLYTDP
DATELTŘIRKHAJNÝEVL
KARUSELMAILŮBVKRNY
AUOANOKÝVKERTOLNBŠ
ZSMÍÉPRTKMDÁRAMAKE

Esc = Návod k luštění

Latinské přísloví: Zákon ... dokončení v osmisměrce. Kód osmisměrky:211126

Slova

AGRESOR
AKARA
AMOKY
AMONIAK
AORTA
ASPOŇ
ASTMA
ATLAS
BÍDNÍK
BINGO
BRÝLE
DATEL
DCERA
DEKOR
DÍLČÍ
DOHLED
DRBNY
DROGA
HAJNÝ
HRANA
HRBOL
HUMŘI
INTELEKT
JIKRA
JÍZDA
KADET
KAKTUS
KAMARÁD
KAMNA
KARAMBOLY
KARUSEL
KLOUB
KOALA
KOBYLKA
KONVE
KOTOUL
KVARTETO
LEBKY
LHANÍ
LHŮTA
MASTNOTA
MĚLČINA
MUČENÍ
NÁŘEK
ODKAZ
ODKOPY
ODVĚSNA
OHLASY
OHÝBAČ
OKENICE
OKOUN
OSADA
OSIVA
OSTNY
PAHÝL
PITKA
PITVY
PLUTO
PLYŠE
PNUTÍ
POETA
ROUPI
ŘEPÍK
ŘIDIČ
SÁŇKY
SJEZD
SOULAD
STĚNA
STOIK
STOKA
TERNA
TLAPA
TOTIŽ
TŘENÍ
ÚDAJE
ÚPĚNÍ
ÚŽINA
VÝKON
VÝTAH
ZRCADLOVKA

Ovládání programu:

Kliněte a táhněte myší pro vyškrtnutí slova.

mezerníkPodržte pro zvýraznění dosud nevyškrtaných políček
CTRL+SHIFT+NZačít luštit od znovu
escapeZobraz / skryj nápovědu

Stav osmisměrky je pravidelně ukládán. Pokud tedy tuto stránku zavřete a navštívíte jí později, můžete pokračovat v luštění tam, kde jste skončili. Rozluštěná osmisměrka je ukládána po dobu 7 dnů.


Osmisměrka byla vyexportována z programu CwdStudio, programu automatickou pro tvorbu křížovek a osmisměrek.